Poplatky za registraci lodě na Námořním úřadě ČR

Vytisknout

Poplatky za registraci

délka trupu do 12m 10 000,-Kč
délka trupu nad 12m 15 000,-Kč
Kolek na Žádost o registraci (Námořnímu úřadu ČR) 1 000,-Kč
Žádost o přidělení volací značky a MMSI (Český telekomunikační úřad) 3 000,-Kč
Technická prohlídka
(provádí firma Yacht Service)
1m délky trupu u nové jachty 550,-Kč
1m délky trupu - ostatní jachty 700,-Kč
Provize Yacht Service (nejsme plátci DPH) 3 000,-Kč

 

 

Roční poplatky

Český telekomunikační úřad za volací značku 1 200,-Kč
Námořní úřad ČR za právo vlajky  
délka trupu do 12m

I. - bez omezení
II. - do 200 mil od pobřeží

3 000,-Kč
 

III. - do 20 mil od pobřeží
IV. - do 3 mil od pobřeží (pro tuto oblast není vyžadována volací značka)

2 500,-Kč
délka trupu nad 12m

I. - bez omezení
II. - do 200 mil od pobřeží

6 000,-Kč
 

III. - do 20 mil od pobřeží
IV. - do 3 mil od pobřeží (pro tuto oblast není vyžadována volací značka)

5 000,-Kč
Žádost o přidělení volací značky a MMSI (Český telekomunikační úřad) 3 000,-Kč

 

Poplatky po uplynutí platnosti rejstříkového listu

Žádost + kolek Námořnímu úřadu 1 000,-Kč
Technická prohlídka / 1m délky trupu 700,-Kč

Oblasti plavby

  1. bez omezení
  2. do 200 mil od pobřeží
  3. do 20 mil od pobřeží
  4. do 3 mil od pobřeží (pro tuto oblast není vyžadována volací značka)