Požadované technické vybavení

Požadované technické vybavení námořní jachty.

(podle vyhlášky č.315/2000 Sb., v platném znění)

 

1. Signální vybavení:

 1. navigační světla,
 2. denní znaky,
 3. zařízení pro podávání zvukových signálů,
 4. pyrotechnické prostředky,
  • pro oblast plavby I a II nejméně 6ks červených světlic nebo pochodní a 1ks kouřový signál,
  • pro oblast plavby III, IV a V nejméně 3ks červených světlic nebo pochodní,
 5. vodotěsná elektrická svítilna (Morseova abeceda) , náhradní žárovka a sada baterií
 6. vyhledávací svítilna
 7. radarový odrážeč,

 

2. Protipožární vybavení:

 1. Každá jachta musí být vybavena
  • přenosným hasicím přístrojem připraveným pro zásah a uloženým ve vhodných držácích; hmotnost jeho náplně musí být nejméně 2 kg a nesmí překročit 6 kg,
  • požárním vědrem o objemu 5 - 10 litrů opatřeným lankem o délce, která umožňuje nabírání vody z paluby,
  • požární sekerou.
 2. Jachta bez zabudovaného motoru o celkové délce větší než 12 metrů musí být vybavena 2 přenosnými hasicími přístroji splňujícími požadavky uvedené v odstavci a).
 3. Jachta se zabudovaným motorem musí být vybavena dalšími přenosnými hasicími přístroji o nejmenší požadované hmotnosti náplně podle výkonu instalovaného motoru následovně:
  • výkon motoru do 50 kW - hmotnost náplně 2 kg
  • výkon motoru do 100 kW - hmotnost náplně 4 kg
  • výkon motoru nad 100 kW za každých dalších započatých 100 kW - hmotnost náplně 2 kg
 4. Jachta o celkové délce větší než 12 metrů musí být vybavena 2 požárními vědry splňujícími požadavky uvedené v odstavci a)

 

3. Navigační vybavení

 1. Každá jachta musí být vybavena
  • osvětleným magnetickým kompasem s tabulkou výchylky kompasu, umístěným tak, aby byl dobře viditelný z místa kormidelníka,
  • dalekohledem,
  • námořními mapami a publikacemi, které se vztahují k oblasti plavby jachty, ve znění všech platných oprav.
 2. Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby III, musí být vybavena
  • osvětleným magnetickým kompasem s tabulkou výchylky kompasu, umístěným tak, aby byl dobře viditelný z místa kormidelníka,
  • dalekohledem,
  • námořními mapami a publikacemi, které se vztahují k oblasti plavby jachty, ve znění všech platných oprav.
  • optickým náměrníkem nebo ručním zaměřovacím kompasem.
 3. Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I nebo II, musí  být vybavena
  • osvětleným magnetickým kompasem s tabulkou výchylky kompasu, umístěným tak, aby byl dobře viditelný z místa kormidelníka,
  • dalekohledem,
  • námořními mapami a publikacemi, které se vztahují k oblasti plavby jachty, ve znění všech platných oprav.
   • optickým náměrníkem nebo ručním zaměřovacím kompasem,
   • chronometrem nebo přesnými hodinami,
 4. astronavigačními tabulkami pro určování zeměpisné polohy jachty,
  • stopkami,
  • přístrojem pro měření rychlosti jachty,
  • sextantem,
  • aneroidem,
  • pomůckami pro práci na mapě (tužka, guma, odpichovátko, 2 navigační trojúhelníky).

 

4. Radiové vybavení:

 1. Každá jachta musí být vybavena radiotelefonem umožňujícím spojení v rozsahu velmi krátkých vln.
 2. Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby  III, musí být navíc vybavena přijímačem pro příjem informací o bezpečnosti námořní plavby.
 3. Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I nebo II, musí být navíc vybavena
  • přijímačem pro příjem informací o bezpečnosti námořní plavby
  • tísňovou radiobójí určující pozici v celosvětových námořních tísňových a bezpečnostních systémech (COSPAS-SARSAT, GMDSS).

 

5. Palubní vybavení

 1. Každá jachta musí být vybavena
  • kotevním zařízením,
  • dvěma bidly s hákem,
  • dvěma vázacími lany,
  • pevným lanovím upevněným k trupu  tak, aby bylo možno je rychle uvolnit ručně, nožem nebo nůžkami,
  • dvěma odrazníky na každém boku jachty,
  • ruční vodní pumpou,
  • vlečným lanem, jehož délka je nejméně 2 délky jachty,
  • vrhacím lankem,
  • bezpečnostním lanem na obou bocích jachty,
  • lékárničkou pro poskytnutí první pomoci ve vodotěsném obalu,
  • náhradními díly pro opravy,
  • soupravou základního nářadí,
  • nádobami na třídění odpadů.
 2. Na každé jachtě musí být vyvěšen na přístupném a viditelném místě postup určující způsob odstraňování odpadů z jachty na moři. Vzor vývěsky je uveden níže.

 

6. Záchranné vybavení

 1. Každá jachta musí být vybavena
  • dvěma záchrannými kruhy nebo podkovami s vyznačeným jménem jachty a názvem rejstříkového přístavu, umístěnými na obou bocích jachty se snadno dostupným a rychle uvolnitelným upevněním. Jeden záchranný kruh nebo podkova musí být opatřen plovoucím záchranným lankem o nejmenší délce 20 metrů. Druhý záchranný kruh nebo podkova musí být opatřen samozažíhacím světlem nebo kombinovanou světelno-dýmovou bójí.
  • záchrannými vestami v počtu odpovídajícímu počtu osob na jachtě za námořní plavby.
 2. Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby III nebo IV, musí být vybavena záchranným člunem se vztlakovými komorami, který unese osoby v počtu udaném v rejstříkovém listu i při plném zalití vodou.
 3. Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I nebo II, musí být vybavena záchranným vorem, který unese osoby v počtu udaném v rejstříkovém listu.
 4. Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I, II, III nebo IV, musí být vybavena bezpečnostním pásem s lanem. Pro oblast plavby I, II nebo III musí počet bezpečnostních pásů odpovídat nejméně polovině osob na jachtě za námořní plavby.

O nás

Od roku 2010 pověřil Námořní úřad moji firmu provádět technické prohlídky jachet plujících pod naší vlajkou. Prohlídky provádím v rámci certifikace ISO 9001:2009. V roce 2000 jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací posuzování technického stavu lodí a plavidel. Registraci jachet pod Českou vlajku nabízí firma Yacht Service od roku 2010, od letošního roku provádí rovněž registraci jachet pod Holandskou vlajku.

Prohlídky lodí

Yacht Service

Copyright © 2015 YachtService - Oldřich Straka . All Rights Reserved.