Holandská vlajka

Je mnoho důvodů zaregistrovat vaši plachetnici nebo motorovou jachtu pod Holandskou vlajku. Níže pro vás shrnujeme nejdůležitější důvody:

 • Nízká cena

Registrace v Holandsku není nákladná. Kvůli nízké ceně můžete mít vaši plachetnici nebo motorovou jachtu registrovanou v Holandsku.

 • Rychlá procedura registrace

Ve většině případů budeme mít naši EU Snadnou registraci pro vaši jachtu připravenou během jednoho týdne – a dokonce i rychleji. Naše celosvětová registrace vaší jachty je obvykle dokončena během několika týdnů!

 • Není potřebná inspekce

Pokud máte vaši plachetnici nebo motorovou jachtu registrovanou pod EU Snadnou registrací, žádná prohlídka nebo inspekce vaší jachty nebude požadována.

 • Žádná zbytečná byrokracie

Po celém světě je Holandsko známé jako jeden ze států s nejnižším stupněm byrokracie. V praxi to pro vás znamená, že vaše žádost bude hladce vyřízena bez nějakých komplikovaných pravidel.

 • Licence radiotelefonu a EPIRB okamžitě vyřízena

Jestliže to od nás požadujete, zařídíme MMSI Licenci lodní stanice během 24 hodin.

 • Minimální požadavky na vybavení vaší jachty

Níže uvádíme požadavky na povinnou výbavu vaší plachetnice nebo motorové jachty.

Vybavení pod Holandskou vlajkou:

 • Záchranná vesta: jedna pro každou osobu na palubě
 • Záchranný kruh/podkova se samozažíhacím světlem, v případě noční plavby
 • Účinné záchranné signály, včetně záchranných světlic

Navigační vybavení:

 • Magnetický kompas
 • Navigační světla
 • Mlhový roh a ruční sonda

Další vybavení:

 • Kotva
 • Kladivo
 • Lodní háček
 • Pumpa studánky nebo vylévačka
 • Dostatečné množství vesel s veslovými vidlicemi
 • Minimálně 20 m provazu pro běžné použití
 • Vodovzdorná baterka umožňující podávat světelné signály
 • Hasicí přístroj (pro motorové lodě)
 • Kompletní sada na opravu plachet (pro plachetnice)

Sada první pomoci:

 • Vodovzdorná krabice s potřebnými obvazy a ostatními obvyklými farmaceutickými výrobky

Potřebujete MMSI, ATIS a Volací značku pro vaši jachtu?

Yacht Registration Holland vám dodá během 24 hodin (pracovní dny) kompletní balíček MMSI včetně dokumentů!

Naše MMSI služba může být použita pro VHF, AIS a EPIRB.
Máte zájem?

Pošlete nám e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s následujícími detaily:

 • Vaše jméno a příjmení, adresu, číslo telefonu, emailovou adresu
 • Detaily vaší jachty: značka a model, délka, šířka, ponor. Barva trupu, trupu pod vodoryskou a paluby. Průměrnou rychlost.  Jméno jachty.
 • Uveďte druh plavidla: Motorová jachta / plachetnice / katamaran / atp.

Jakmile obdržíme váš e-mail s detaily, okamžitě zašleme váš požadavek telekomunikačním autoritám.

Obvykle obdržíme MMSI, ATIS a Volací značku do 24 hodin od naší žádosti!

Máte nějaké dotazy? Pošlete nám e-mail s vašimi dotazy na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Registrujte nyní vaši jachtu pod renomovanou Holandskou vlajku!

Pro majitele jachet máme dobré zprávy! Jako oficiální autorizovaný dealer Yacht Registration Holland, která má největší tržní podíl v registraci lodí v Holandsku, můžeme pro vás zajistit Holandskou registraci vaší plachetnice nebo motorové jachty za velmi příznivých a výhodných podmínek.

Nabízíme dvě možnosti registrace.

 1. „Snadnou“ registraci, která je dostupná všem majitelům, kteří mají trvalý pobyt na území Evropské Unie (EU) a oblast plavby plachetnice nebo motorové jachty je v hranicích EU. Novinka: EU Snadná registrace je nyní rovněž možná pro jachty, které vlastní majitelé s bydlištěm mimo EU. Pošlete e-mail pro více informací.
 2. „Celosvětovou“ Holandskou lodní registraci pro plavidla, jejichž oblast plavby je mimo EU. Tato registrace je rovněž možná pro klienty mimo EU!

Osoba

 • Fyzická
 • Právnická

Detaily o vlastníkovi

 • Příjmení, Jméno
 • Iniciály
 • Předpona ( paní, pan …)
 • Ulice
 • Číslo domu
 • Přípona čísla domu
 • Poštovní směrovací číslo
 • Stát:
 • Email
 • Telefon
 • Datum narození / dd-mm-yyyy
 • Místo narození
 • Země narození
 • Doručovací adresa (pokud je rozdílná)

Informace o plavidle

 • Jméno plavidla
 • Číslo trupu (pokud je nějaké)
 • Mateřský přístav (NL)
 • Druh / typ
 • Model
 • Rok výroby
 • Výtlak / kg
 • Hrubá prostornost / kg
 • Čistá prostornost / kg
 • Celková délka / m
 • Max. šířka / m
 • Ponor / m
 • Podjezdná výška / m  (včetně stěžně)
 • Druh plavidla -
 • Trup vyroben z 

Motor a vybavení

 • Detaily motoru č.1
 • Druh/Typ
 • Číslo
 • Rok výroby
 • Výkon / kW
 • Druh motoru
  • Vestavěný
  • Přívěsný
 • Další motor č. 2 -
 • Detaily radiokomunikačního vybavení
 • Námořní radiotelefon
 • Model radiotelefonu
 • Typ radiotelefonu
 • Výrobní číslo radiotelefonu
 • Radar
 • Model radaru
 • Typ radaru
 • Výrobní číslo radaru

„Celosvětová“ registrace

Tento typ registrace  je ROVNĚŽ použitelný majiteli lodí, kteří  NEMAJÍ bydliště v Evropské Unii  a / nebo jejichž plavební oblast je vně vod EU.

Nabízíme „Vše-obsahující“ řešení Holandské registrace, které je ve světě unikátní!

Naše „Vše-obsahující“ Holandská registrace vaší plachetnice nebo motorové jachty zahrnuje:

 • Mezinárodní Holandskou registraci vaší jachty
 • Registraci vaší jachty v Holandském lodním rejstříku
 • Vystavení Holandského Rejstříkového listu („zeebrief“)
 • Vystavení Holanského tonnage certifikátu („meetbrief“) pro plavidla do 24 metrů (pro plavidla nad 24 metrů musíte dodat tonnage certifikát sami)
 • Přidělení mezinárodního čísla Maritime Mobile Service Identity (MMSI)
 • Použití neviditelných mikroteček na vaší jachtě – pro případ odcizení. Mikrotečky zajišťují, že vaše jachta může být okamžitě identifikována a spojena s vámi kdekoli na světě.

Co jsou mikrotečky?

K ochraně vaší jachty v co nejúčinnějším rozsahu, sledování zloděje a k rychlému navrácení jachty skutečnému majiteli, používáme na vaší plachetnici nebo motorové jachtě mikrotečky.

Co jsou mikrotečky? Mikrotečky jsou drobné mikroskopické disky, které zahrnují unikátní identifikační číslo.

Použitím ve spreji, tisíce těchto disků, spolu ve spojení s průhledným lepidlem, jsou aplikovány na obvyklé a zloděje lákající části plavidla.

Mikrotečky jsou vodě a teplu odolné a mohou být použity vně i uvnitř plavidla. Vrstva lepidla obsahující mikrotečky je téměř neviditelná pouhým okem. Pouze autorizovaná osoba, jako je přístavní policie, může přečíst kód použitím speciálního zařízení.

Proč jsou mikrotečky tak účinné?

Je nemožné odstranit všechny námi aplikované mikrotečky nebo změnit unikátní kód. Pouze jedna mikrotečka postačí k identifikaci majitele odcizeného plavidla registrovaného v Holandském rejstříku.

Navíc, mikrotečky mají garantovanou životnost alespoň 20 let od doby jejich aplikování. To způsobuje, že mikrotečky jsou větší ochranou než rejstříkové označení, které může být odstraněno nebo úmyslně poškozeno.

A navíc, pojišťovací společnosti nabízejí slevu na pojistném, pokud jsou mikrotečky použity.

Po dokončení všech procedur vystaví Holandské Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí (dříve Ministerstvo dopravy a práce) Rejstříkový list („Internationale Zeebrief“ v Holandštině), a plavidlo je rovněž zaregistrováno v Holandském rejstříku  jako majetek podléhající registraci („registergoed“ v Holandštině).

Protože Holandské zákonodárství uvádí, že „občané mimo EU“ se nemohou ucházet o Holandský rejstříkový list („Nederlandse Zeebrief“), Yacht Registration Holland přichází s použitelným řešením..

Řešení registrace lodě nabízené Yacht Registration Holland:

 1. Zaregistrujeme vaše plavidlo v Holandském rejstříku.
 2. Vaše plavidlo, ať se nachází kdekoli ve světě, je prohlédnuto a označeno profesionálním zaměstnancem rejstříku. (Pokud se jachta nachází v Holandsku, je prohlídka zahrnuta do ceny. Pokud se jachta nachází mimo území Holandska, budou vám cestovní a ubytovací náklady účtovány rejstříkem).
 3. Tonnage Certificate („meetbrief“) je vypracován rejstříkem.
 4. My za vás požádáme o Holandský Rejstříkový list („Zeebrief“) Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí.
 5. Mezinárodní Rejstříkový list („Internationale Zeebrief“) je zaregistrován v rejstříku a poté předán majiteli.

Cena

Nabízíme kompletní úvodní balíček včetně smluv, bydliště, náklady obchodního rejstříku, notáře, rejstříku, Ministerstva, tonnage certificate („meetbrief“), mezinárodního Rejstříkového listu („Internationale Zeebrief“), MMSI rádiové licence a registraci za velmi výhodnou cenu.

Požádejte o nabídku! Budete příjemně překvapeni naší cenovou nabídkou!

Podobné registrace v zemích, jako je Luxemburg, Monako atp., mají cenovou nabídku o mnoho tisíc eur vyšší.

Role Yacht Service

Yacht Service ve spolupráci s firmou Yacht Registration Holland zajistí veškeré úkony registrace v Holandsku pro jakékoli rekreační plavidlo na světě.

O nás

Od roku 2010 pověřil Námořní úřad moji firmu provádět technické prohlídky jachet plujících pod naší vlajkou. Prohlídky provádím v rámci certifikace ISO 9001:2009. V roce 2000 jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací posuzování technického stavu lodí a plavidel. Registraci jachet pod Českou vlajku nabízí firma Yacht Service od roku 2010, od letošního roku provádí rovněž registraci jachet pod Holandskou vlajku.

Prohlídky lodí

Yacht Service

Copyright © 2015 YachtService - Oldřich Straka . All Rights Reserved.