„Celosvětová“ registrace

„Celosvětová“ registrace

„Celosvětová“ registrace

Tento typ registrace  je ROVNĚŽ použitelný majiteli lodí, kteří  NEMAJÍ bydliště v Evropské Unii  a / nebo jejichž plavební oblast je vně vod EU.

Nabízíme „Vše-obsahující“ řešení Holandské registrace, které je ve světě unikátní!

Naše „Vše-obsahující“ Holandská registrace vaší plachetnice nebo motorové jachty zahrnuje:

 • Mezinárodní Holandskou registraci vaší jachty
 • Registraci vaší jachty v Holandském lodním rejstříku
 • Vystavení Holandského Rejstříkového listu („zeebrief“)
 • Vystavení Holanského tonnage certifikátu („meetbrief“) pro plavidla do 24 metrů (pro plavidla nad 24 metrů musíte dodat tonnage certifikát sami)
 • Přidělení mezinárodního čísla Maritime Mobile Service Identity (MMSI)
 • Použití neviditelných mikroteček na vaší jachtě – pro případ odcizení. Mikrotečky zajišťují, že vaše jachta může být okamžitě identifikována a spojena s vámi kdekoli na světě.

Co jsou mikrotečky?

K ochraně vaší jachty v co nejúčinnějším rozsahu, sledování zloděje a k rychlému navrácení jachty skutečnému majiteli, používáme na vaší plachetnici nebo motorové jachtě mikrotečky.

Co jsou mikrotečky? Mikrotečky jsou drobné mikroskopické disky, které zahrnují unikátní identifikační číslo.

Použitím ve spreji, tisíce těchto disků, spolu ve spojení s průhledným lepidlem, jsou aplikovány na obvyklé a zloděje lákající části plavidla.

Mikrotečky jsou vodě a teplu odolné a mohou být použity vně i uvnitř plavidla. Vrstva lepidla obsahující mikrotečky je téměř neviditelná pouhým okem. Pouze autorizovaná osoba, jako je přístavní policie, může přečíst kód použitím speciálního zařízení.

Proč jsou mikrotečky tak účinné?

Je nemožné odstranit všechny námi aplikované mikrotečky nebo změnit unikátní kód. Pouze jedna mikrotečka postačí k identifikaci majitele odcizeného plavidla registrovaného v Holandském rejstříku.

Navíc, mikrotečky mají garantovanou životnost alespoň 20 let od doby jejich aplikování. To způsobuje, že mikrotečky jsou větší ochranou než rejstříkové označení, které může být odstraněno nebo úmyslně poškozeno.

A navíc, pojišťovací společnosti nabízejí slevu na pojistném, pokud jsou mikrotečky použity.

Po dokončení všech procedur vystaví Holandské Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí (dříve Ministerstvo dopravy a práce) Rejstříkový list („Internationale Zeebrief“ v Holandštině), a plavidlo je rovněž zaregistrováno v Holandském rejstříku  jako majetek podléhající registraci („registergoed“ v Holandštině).

Protože Holandské zákonodárství uvádí, že „občané mimo EU“ se nemohou ucházet o Holandský rejstříkový list („Nederlandse Zeebrief“), Yacht Registration Holland přichází s použitelným řešením..

Řešení registrace lodě nabízené Yacht Registration Holland:

 1. Zaregistrujeme vaše plavidlo v Holandském rejstříku.
 2. Vaše plavidlo, ať se nachází kdekoli ve světě, je prohlédnuto a označeno profesionálním zaměstnancem rejstříku. (Pokud se jachta nachází v Holandsku, je prohlídka zahrnuta do ceny. Pokud se jachta nachází mimo území Holandska, budou vám cestovní a ubytovací náklady účtovány rejstříkem).
 3. Tonnage Certificate („meetbrief“) je vypracován rejstříkem.
 4. My za vás požádáme o Holandský Rejstříkový list („Zeebrief“) Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí.
 5. Mezinárodní Rejstříkový list („Internationale Zeebrief“) je zaregistrován v rejstříku a poté předán majiteli.

Cena

Nabízíme kompletní úvodní balíček včetně smluv, bydliště, náklady obchodního rejstříku, notáře, rejstříku, Ministerstva, tonnage certificate („meetbrief“), mezinárodního Rejstříkového listu („Internationale Zeebrief“), MMSI rádiové licence a registraci za velmi výhodnou cenu.

Požádejte o nabídku! Budete příjemně překvapeni naší cenovou nabídkou!

Podobné registrace v zemích, jako je Luxemburg, Monako atp., mají cenovou nabídku o mnoho tisíc eur vyšší.

Role Yacht Service

Yacht Service ve spolupráci s firmou Yacht Registration Holland zajistí veškeré úkony registrace v Holandsku pro jakékoli rekreační plavidlo na světě.

O nás

Od roku 2010 pověřil Námořní úřad moji firmu provádět technické prohlídky jachet plujících pod naší vlajkou. Prohlídky provádím v rámci certifikace ISO 9001:2009. V roce 2000 jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací posuzování technického stavu lodí a plavidel. Registraci jachet pod Českou vlajku nabízí firma Yacht Service od roku 2010, od letošního roku provádí rovněž registraci jachet pod Holandskou vlajku.

Prohlídky lodí

Yacht Service

Copyright © 2015 YachtService - Oldřich Straka . All Rights Reserved.