Požadavek „snadné“ registrace

Požadavek „Snadné“ registrace

Osoba

 • Fyzická
 • Právnická

Detaily o vlastníkovi

 • Příjmení, Jméno
 • Iniciály
 • Předpona ( paní, pan …)
 • Ulice
 • Číslo domu
 • Přípona čísla domu
 • Poštovní směrovací číslo
 • Stát:
 • Email
 • Telefon
 • Datum narození / dd-mm-yyyy
 • Místo narození
 • Země narození
 • Doručovací adresa (pokud je rozdílná)

Informace o plavidle

 • Jméno plavidla
 • Číslo trupu (pokud je nějaké)
 • Mateřský přístav (NL)
 • Druh / typ
 • Model
 • Rok výroby
 • Výtlak / kg
 • Hrubá prostornost / kg
 • Čistá prostornost / kg
 • Celková délka / m
 • Max. šířka / m
 • Ponor / m
 • Podjezdná výška / m  (včetně stěžně)
 • Druh plavidla -
 • Trup vyroben z 

Motor a vybavení

 • Detaily motoru č.1
 • Druh/Typ
 • Číslo
 • Rok výroby
 • Výkon / kW
 • Druh motoru
  • Vestavěný
  • Přívěsný
 • Další motor č. 2 -
 • Detaily radiokomunikačního vybavení
 • Námořní radiotelefon
 • Model radiotelefonu
 • Typ radiotelefonu
 • Výrobní číslo radiotelefonu
 • Radar
 • Model radaru
 • Typ radaru
 • Výrobní číslo radaru

O nás

Od roku 2010 pověřil Námořní úřad moji firmu provádět technické prohlídky jachet plujících pod naší vlajkou. Prohlídky provádím v rámci certifikace ISO 9001:2009. V roce 2000 jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací posuzování technického stavu lodí a plavidel. Registraci jachet pod Českou vlajku nabízí firma Yacht Service od roku 2010, od letošního roku provádí rovněž registraci jachet pod Holandskou vlajku.

Prohlídky lodí

Yacht Service

Copyright © 2015 YachtService - Oldřich Straka . All Rights Reserved.