Proč pod Holandskou vlajku?

Proč registrovat loď pod Holandskou vlajkou?

Je mnoho důvodů zaregistrovat vaši plachetnici nebo motorovou jachtu pod Holandskou vlajku. Níže pro vás shrnujeme nejdůležitější důvody:

 • Nízká cena

Registrace v Holandsku není nákladná. Kvůli nízké ceně můžete mít vaši plachetnici nebo motorovou jachtu registrovanou v Holandsku.

 • Rychlá procedura registrace

Ve většině případů budeme mít naši EU Snadnou registraci pro vaši jachtu připravenou během jednoho týdne – a dokonce i rychleji. Naše celosvětová registrace vaší jachty je obvykle dokončena během několika týdnů!

 • Není potřebná inspekce

Pokud máte vaši plachetnici nebo motorovou jachtu registrovanou pod EU Snadnou registrací, žádná prohlídka nebo inspekce vaší jachty nebude požadována.

 • Žádná zbytečná byrokracie

Po celém světě je Holandsko známé jako jeden ze států s nejnižším stupněm byrokracie. V praxi to pro vás znamená, že vaše žádost bude hladce vyřízena bez nějakých komplikovaných pravidel.

 • Licence radiotelefonu a EPIRB okamžitě vyřízena

Jestliže to od nás požadujete, zařídíme MMSI Licenci lodní stanice během 24 hodin.

 • Minimální požadavky na vybavení vaší jachty

Níže uvádíme požadavky na povinnou výbavu vaší plachetnice nebo motorové jachty.

Vybavení pod Holandskou vlajkou:

 • Záchranná vesta: jedna pro každou osobu na palubě
 • Záchranný kruh/podkova se samozažíhacím světlem, v případě noční plavby
 • Účinné záchranné signály, včetně záchranných světlic

Navigační vybavení:

 • Magnetický kompas
 • Navigační světla
 • Mlhový roh a ruční sonda

Další vybavení:

 • Kotva
 • Kladivo
 • Lodní háček
 • Pumpa studánky nebo vylévačka
 • Dostatečné množství vesel s veslovými vidlicemi
 • Minimálně 20 m provazu pro běžné použití
 • Vodovzdorná baterka umožňující podávat světelné signály
 • Hasicí přístroj (pro motorové lodě)
 • Kompletní sada na opravu plachet (pro plachetnice)

Sada první pomoci:

 • Vodovzdorná krabice s potřebnými obvazy a ostatními obvyklými farmaceutickými výrobky

O nás

Od roku 2010 pověřil Námořní úřad moji firmu provádět technické prohlídky jachet plujících pod naší vlajkou. Prohlídky provádím v rámci certifikace ISO 9001:2009. V roce 2000 jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací posuzování technického stavu lodí a plavidel. Registraci jachet pod Českou vlajku nabízí firma Yacht Service od roku 2010, od letošního roku provádí rovněž registraci jachet pod Holandskou vlajku.

Prohlídky lodí

Yacht Service

Copyright © 2015 YachtService - Oldřich Straka . All Rights Reserved.