„Snadná“ registrace

„Snadná“ registrace

Toto je nejoblíbenější, dostupný a jednoduchý druh Holandské registrace..

Počínaje listopadem 2020 přestávaní námořní autority v Itálii akceptovat EU ICP Light Registration. Je to proto, že „Snadná registrace“ je registrace o vlastnictví plavidla, nejedná se o právo vlajky (Title Registration). Podobně na tom budou lodě evidované na Plavební správě. Toto jde provést změnou registrace pod polskou vlajku, viz Polská registrace.

S tímto druhem registrace je vaše jachta zaregistrovaná v Holandském Ministerstvu infrastruktury a životního prostředí (dříve Holandské Ministerstvo dopravy a práce)  BEZ registru v lodním rejstříku („Cadastre“).

Tento proces je zjednodušený typ registrace, která je uznávaná všemi zeměmi EU a v některých zemích je dokonce povinná.

Obvykle netrvá celá procedura dlouho a může být dokončena během jednoho týdne za předpokladu, že jsou veškeré dokumenty dodány spolu se žádostí.

Pokud nejste Holandské národnosti nebo nemáte adresu v Holandsku, můžete být zastoupeni firmou Yacht Registration Holland. Nabídneme vám potom bydliště, to znamená, že můžete použít adresu firmy Yacht Registration Holland a tak budete mít (povinnou) Holandskou adresu.

K dokončení tohoto budete muset podepsat „Prohlášení o zmocnění k zastupování“ a naši „Smlouvu o registraci“, která jasným způsobem vysvětluje veškerá ujednání.

Jakmile obdržíme registrační doklady pro vaši plachetnici nebo motorovou jachtu od Holandského ministerstva, zkontrolujeme pro vás, zda souhlasí veškeré detaily registrace. Jestliže ano, zašleme vám doklad doporučenou poštou.

Ze zákona jste povinen obnovit dokument každé dva roky. Samozřejmě Yacht Registration Holland se prostřednictvím firmy Yacht Service o to za vás postará.

„Snadná“ registrace je možná pro plachetnice a motorové jachty délky DO 24 metrů. Delší jachty vyžadují „Všeobecnou“ lodní registraci.

Cena

  • Registrace na první dva roky – 250,-EUR
  • Po dvou letech prodloužení na další dva roky – 125,-EUR
  • Volací značka a MMSI - v případě VHF, nebo EPIRB - 150,-EUR + vstupní poplatek 60,-EUR
  • Roční poplatek za volací značku – 65,-EUR

(ceny jsou uvedeny bez bankovních poplatků)

  • Provize Yacht Service za registraci – 1 700,-Kč
  • Provize Yacht Service při prodloužení registrace – 500,-Kč

Pouze vyplňte Žádost o nabídku z následující strany a my se s vámi obratem spojíme.

Role Yacht Service

Firma Yacht Service zajistí ve spolupráci s holandskou firmou Yacht Registration Holland veškeré úkony registrace v Holandsku.

O nás

Od roku 2010 pověřil Námořní úřad moji firmu provádět technické prohlídky jachet plujících pod naší vlajkou. Prohlídky provádím v rámci certifikace ISO 9001:2009. V roce 2000 jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací posuzování technického stavu lodí a plavidel. Registraci jachet pod Českou vlajku nabízí firma Yacht Service od roku 2010, od letošního roku provádí rovněž registraci jachet pod Holandskou vlajku.

Prohlídky lodí

Yacht Service

Copyright © 2015 YachtService - Oldřich Straka . All Rights Reserved.