Námořní úřad ČR

 1. Žadatel o provedení registrace zašle na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. vyplněnou Objednávku registrace námořní jachty
 2. S Žadatelem je projednán rozsah služeb, je domluven způsob úhrady poplatků na Námořní úřad a ČTÚ
 3. Žadatel je požádán o jméno námořní jachty, typ jachty a instalovaný radiotelefon VHF.
  U oblasti plavby II nebo I je žadatel požádán o druh EPIRB.
 4. Jméno jachty se telefonicky ověří na Námořním úřadě, který zároveň přidělí rejstříkové číslo jachty.
 5. Žadateli se zašle k vyplnění Plná moc, 2x Čestné prohlášení a pro jeho jachtu detailní Seznam dokladů potřebných pro registraci.
 6. Na ČTÚ  zašle Yacht Service, případně sám žadatel požadavek na přidělení Volací značky VHF a MMSI.
 7. Žadateli je zaslána Objednávka technické prohlídky a plná moc k technické prohlídce jachty v dané marině.
 8. Po provedení technické prohlídky a vystavení „Osvědčení“ je žadatel vyzván k předání veškerých dokumentů k registraci.
 9. Na Námořním úřadě je dojednán termín registrace. kB

 1. Doklad osvědčující vlastnictví nám. jachty (kupní smlouva – Purchase Agreement + doklad o uhrazení kupní ceny) vhodnější „Bill of Sale“
 2. U firmy ověřený výpis z Obchodního rejstříku
 3. Výpis z evidence rejstříku trestů – všichni členové statutárního orgánu – registruje firma
  Výpis z evidence rejstříku trestů – registruje fyzická osoba
 4. Doklad o výmazu námořní jachty z námořního rejstříku jiného státu – úřední překlad
 5. Čestné prohlášení o zástavním a zadržovacím právu
 6. Čestné prohlášení, že jachta není zapsána v jiném námořním rejstříku
 7. Doklad o technické způsobilosti námořní jachty + „Osvědčení námořní jachty o technické způsobilosti“.
 8. Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity) – vystavuje výrobce, někdy bývá součástí Příručky uživatele (Owner´s Manual)
 9. Builder´s Certificate – výrobce předává prvnímu vlastníkovi
 10. Doklad o přidělení volací značky, případně MMSI kódu – přiděluje ČTÚ
 11. Prohlášení provozovatele a vlastníka (pokud provozovatel není zároveň vlastníkem), že souhlasí se zápisem provozovatele do námořního rejstříku (nutný rovněž výpis z rejstříku trestů provozovatele)
 12. Potvrzení o zaplacení správního poplatku  - Do 12m délky trupu 10 tis. Kč, nad 12m délky trupu 15 tis. Kč
 13. Vyplněná žádost s kolkem 1 000,-Kč

Poplatky za registraci

délka trupu do 12m 10 000,-Kč
délka trupu nad 12m 15 000,-Kč
Kolek na Žádost o registraci (Námořnímu úřadu ČR) 1 000,-Kč
Žádost o přidělení volací značky a MMSI (Český telekomunikační úřad) 3 000,-Kč
Technická prohlídka
(provádí firma Yacht Service)
1m délky trupu u nové jachty 550,-Kč
1m délky trupu - ostatní jachty 700,-Kč
Provize Yacht Service (nejsme plátci DPH) 3 000,-Kč

 

 • Pro oblast

  I. - bez omezení
  II. - do 200 mil od pobřeží

  nutný záchranný vor + EPIRB + Navtex
 • Platnost Rejstříkového listu 5 let.

 

Roční poplatky

Český telekomunikační úřad za volací značku 1 200,-Kč
Námořní úřad ČR za právo vlajky  
délka trupu do 12m

I. - bez omezení
II. - do 200 mil od pobřeží

3 000,-Kč
 

III. - do 20 mil od pobřeží
IV. - do 3 mil od pobřeží (pro tuto oblast není vyžadována volací značka)

2 500,-Kč
délka trupu nad 12m

I. - bez omezení
II. - do 200 mil od pobřeží

6 000,-Kč
 

III. - do 20 mil od pobřeží
IV. - do 3 mil od pobřeží (pro tuto oblast není vyžadována volací značka)

5 000,-Kč
Žádost o přidělení volací značky a MMSI (Český telekomunikační úřad) 3 000,-Kč

 

Poplatky po uplynutí platnosti rejstříkového listu

Žádost + kolek Námořnímu úřadu 1 000,-Kč
Technická prohlídka / 1m délky trupu 700,-Kč

Oblasti plavby

 1. bez omezení
 2. do 200 mil od pobřeží
 3. do 20 mil od pobřeží
 4. do 3 mil od pobřeží (pro tuto oblast není vyžadována volací značka)

(podle vyhlášky č.315/2000 Sb., v platném znění)

 

1. Signální vybavení:

 1. navigační světla,
 2. denní znaky,
 3. zařízení pro podávání zvukových signálů,
 4. pyrotechnické prostředky,
  • pro oblast plavby I a II nejméně 6ks červených světlic nebo pochodní a 1ks kouřový signál,
  • pro oblast plavby III, IV a V nejméně 3ks červených světlic nebo pochodní,
 5. vodotěsná elektrická svítilna (Morseova abeceda) , náhradní žárovka a sada baterií
 6. vyhledávací svítilna
 7. radarový odrážeč,

 

2. Protipožární vybavení:

 1. Každá jachta musí být vybavena
  • přenosným hasicím přístrojem připraveným pro zásah a uloženým ve vhodných držácích; hmotnost jeho náplně musí být nejméně 2 kg a nesmí překročit 6 kg,
  • požárním vědrem o objemu 5 - 10 litrů opatřeným lankem o délce, která umožňuje nabírání vody z paluby,
  • požární sekerou.
 2. Jachta bez zabudovaného motoru o celkové délce větší než 12 metrů musí být vybavena 2 přenosnými hasicími přístroji splňujícími požadavky uvedené v odstavci a).
 3. Jachta se zabudovaným motorem musí být vybavena dalšími přenosnými hasicími přístroji o nejmenší požadované hmotnosti náplně podle výkonu instalovaného motoru následovně:
  • výkon motoru do 50 kW - hmotnost náplně 2 kg
  • výkon motoru do 100 kW - hmotnost náplně 4 kg
  • výkon motoru nad 100 kW za každých dalších započatých 100 kW - hmotnost náplně 2 kg
 4. Jachta o celkové délce větší než 12 metrů musí být vybavena 2 požárními vědry splňujícími požadavky uvedené v odstavci a)

 

3. Navigační vybavení

 1. Každá jachta musí být vybavena
  • osvětleným magnetickým kompasem s tabulkou výchylky kompasu, umístěným tak, aby byl dobře viditelný z místa kormidelníka,
  • dalekohledem,
  • námořními mapami a publikacemi, které se vztahují k oblasti plavby jachty, ve znění všech platných oprav.
 2. Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby III, musí být vybavena
  • osvětleným magnetickým kompasem s tabulkou výchylky kompasu, umístěným tak, aby byl dobře viditelný z místa kormidelníka,
  • dalekohledem,
  • námořními mapami a publikacemi, které se vztahují k oblasti plavby jachty, ve znění všech platných oprav.
  • optickým náměrníkem nebo ručním zaměřovacím kompasem.
 3. Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I nebo II, musí  být vybavena
  • osvětleným magnetickým kompasem s tabulkou výchylky kompasu, umístěným tak, aby byl dobře viditelný z místa kormidelníka,
  • dalekohledem,
  • námořními mapami a publikacemi, které se vztahují k oblasti plavby jachty, ve znění všech platných oprav.
   • optickým náměrníkem nebo ručním zaměřovacím kompasem,
   • chronometrem nebo přesnými hodinami,
 4. astronavigačními tabulkami pro určování zeměpisné polohy jachty,
  • stopkami,
  • přístrojem pro měření rychlosti jachty,
  • sextantem,
  • aneroidem,
  • pomůckami pro práci na mapě (tužka, guma, odpichovátko, 2 navigační trojúhelníky).

 

4. Radiové vybavení:

 1. Každá jachta musí být vybavena radiotelefonem umožňujícím spojení v rozsahu velmi krátkých vln.
 2. Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby  III, musí být navíc vybavena přijímačem pro příjem informací o bezpečnosti námořní plavby.
 3. Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I nebo II, musí být navíc vybavena
  • přijímačem pro příjem informací o bezpečnosti námořní plavby
  • tísňovou radiobójí určující pozici v celosvětových námořních tísňových a bezpečnostních systémech (COSPAS-SARSAT, GMDSS).

 

5. Palubní vybavení

 1. Každá jachta musí být vybavena
  • kotevním zařízením,
  • dvěma bidly s hákem,
  • dvěma vázacími lany,
  • pevným lanovím upevněným k trupu  tak, aby bylo možno je rychle uvolnit ručně, nožem nebo nůžkami,
  • dvěma odrazníky na každém boku jachty,
  • ruční vodní pumpou,
  • vlečným lanem, jehož délka je nejméně 2 délky jachty,
  • vrhacím lankem,
  • bezpečnostním lanem na obou bocích jachty,
  • lékárničkou pro poskytnutí první pomoci ve vodotěsném obalu,
  • náhradními díly pro opravy,
  • soupravou základního nářadí,
  • nádobami na třídění odpadů.
 2. Na každé jachtě musí být vyvěšen na přístupném a viditelném místě postup určující způsob odstraňování odpadů z jachty na moři. Vzor vývěsky je uveden níže.

 

6. Záchranné vybavení

 1. Každá jachta musí být vybavena
  • dvěma záchrannými kruhy nebo podkovami s vyznačeným jménem jachty a názvem rejstříkového přístavu, umístěnými na obou bocích jachty se snadno dostupným a rychle uvolnitelným upevněním. Jeden záchranný kruh nebo podkova musí být opatřen plovoucím záchranným lankem o nejmenší délce 20 metrů. Druhý záchranný kruh nebo podkova musí být opatřen samozažíhacím světlem nebo kombinovanou světelno-dýmovou bójí.
  • záchrannými vestami v počtu odpovídajícímu počtu osob na jachtě za námořní plavby.
 2. Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby III nebo IV, musí být vybavena záchranným člunem se vztlakovými komorami, který unese osoby v počtu udaném v rejstříkovém listu i při plném zalití vodou.
 3. Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I nebo II, musí být vybavena záchranným vorem, který unese osoby v počtu udaném v rejstříkovém listu.
 4. Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I, II, III nebo IV, musí být vybavena bezpečnostním pásem s lanem. Pro oblast plavby I, II nebo III musí počet bezpečnostních pásů odpovídat nejméně polovině osob na jachtě za námořní plavby.

Žadatel o provedení registrace zašle na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. vyplněnou Žádost o registraci.

O nás

Od roku 2010 pověřil Námořní úřad moji firmu provádět technické prohlídky jachet plujících pod naší vlajkou. Prohlídky provádím v rámci certifikace ISO 9001:2009. V roce 2000 jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací posuzování technického stavu lodí a plavidel. Registraci jachet pod Českou vlajku nabízí firma Yacht Service od roku 2010, od letošního roku provádí rovněž registraci jachet pod Holandskou vlajku.

Prohlídky lodí

Yacht Service

Copyright © 2015 YachtService - Oldřich Straka . All Rights Reserved.