Seznam dokladů

Seznam dokladů

 1. Doklad osvědčující vlastnictví nám. jachty (kupní smlouva – Purchase Agreement + doklad o uhrazení kupní ceny) vhodnější „Bill of Sale“
 2. U firmy ověřený výpis z Obchodního rejstříku
 3. Výpis z evidence rejstříku trestů – všichni členové statutárního orgánu – registruje firma
  Výpis z evidence rejstříku trestů – registruje fyzická osoba
 4. Doklad o výmazu námořní jachty z námořního rejstříku jiného státu – úřední překlad
 5. Čestné prohlášení o zástavním a zadržovacím právu
 6. Čestné prohlášení, že jachta není zapsána v jiném námořním rejstříku
 7. Doklad o technické způsobilosti námořní jachty + „Osvědčení námořní jachty o technické způsobilosti“.
 8. Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity) – vystavuje výrobce, někdy bývá součástí Příručky uživatele (Owner´s Manual)
 9. Builder´s Certificate – výrobce předává prvnímu vlastníkovi
 10. Doklad o přidělení volací značky, případně MMSI kódu – přiděluje ČTÚ
 11. Prohlášení provozovatele a vlastníka (pokud provozovatel není zároveň vlastníkem), že souhlasí se zápisem provozovatele do námořního rejstříku (nutný rovněž výpis z rejstříku trestů provozovatele)
 12. Potvrzení o zaplacení správního poplatku  - Do 12m délky trupu 10 tis. Kč, nad 12m délky trupu 15 tis. Kč
 13. Vyplněná žádost s kolkem 1 000,-Kč

O nás

Od roku 2010 pověřil Námořní úřad moji firmu provádět technické prohlídky jachet plujících pod naší vlajkou. Prohlídky provádím v rámci certifikace ISO 9001:2009. V roce 2000 jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací posuzování technického stavu lodí a plavidel. Registraci jachet pod Českou vlajku nabízí firma Yacht Service od roku 2010, od letošního roku provádí rovněž registraci jachet pod Holandskou vlajku.

Prohlídky lodí

Yacht Service

Copyright © 2015 YachtService - Oldřich Straka . All Rights Reserved.